Paterkov Transport & Logistics
 
Условия за ползване

Моля прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Използвайки уеб сайта се счита, че сте съгласни и приемате условията, в противен случай, моля не използвайте този уеб сайт!
 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "Патерков" ЕООД предоставя информация на потребителите си посредством уеб сайта си paterkov.com, който е негова собственост. "Патерков" ЕООД има правото да прави всякакви промени в условията за ползване, предоставената информация и данни на сайта си без предварително уведомление.


Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на "Патерков" ЕООД, с всички запазени права и законни последици. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да било публична или търговска цел снимков и/или текстов материал, съдържащ се в този сайт без предварително изрично писмено съгласие и разрешение на "Патерков"ЕООД. Разрешение за позлване на части от този сайт за специфични цели можете да поискате от отдел маркетинг, пишейки на адрес: office@paterkov.com. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които предлага "Патерков" ЕООД, както ще им бъде потърсена административна, съдебна и/или наказателна отговорност.
 


Отговорност

"Патерков" ЕООД поддържа актуална информация на сайта, което не изключва възможност понякога да възникват обективни пропуски. "Патерков" ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или ползването на този сайт. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - "Патерков" ЕООД  по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

 

 Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на "Патерков" ЕООД  - www.paterkov.com, е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на "Патерков" ЕООД .

Забранена и непозволена употреба
При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните, иинформацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на „Патерков” ЕООД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на „Патерков” ЕООД, Вие приемате следните условия:
•Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
•Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
 

Направените промени в Условия за ползване, влизат в сила в момента на тяхното публикуването в сайта. Това споразумение между „Патерков” ЕООД и посетителите на сайта се прилага, докато една от странитене го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта www.paterkov.com и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от него. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които предлага „Патерков” ЕООД.


„Патерков” ЕООД
 2011 г.